Facility Management – En støttetjeneste for bedrifter

Facility Management

Facility Management er en profesjon som omfatter flere disipliner for å sikre funksjonalitet, komfort, sikkerhet og effektivitet i arbeidsmiljøet og på arbeidsplassen.

Vedlikehold og administrasjon er to punker som er avgjørende for at en bedrift skal lykkes, og det er nettopp dette et Facility Management kan støtte bedriften med.

Ansatte i et Facility Management, altså en Facility Manager, har som arbeidsoppgave at bedriften er på rett kjør, i tillegg til at de også skal komme med forslag og løsninger som kan bidra til effektivitet og lønnsomhet i bedriften. Et Facility Management skal også levere komplette driftstjenester, samt støtte virksomheten på ulike arbeidsområder.…