Facility Management – En støttetjeneste for bedrifter

Facility Management er en profesjon som omfatter flere disipliner for å sikre funksjonalitet, komfort, sikkerhet og effektivitet i arbeidsmiljøet og på arbeidsplassen.

Facility Management

Vedlikehold og administrasjon er to punker som er avgjørende for at en bedrift skal lykkes, og det er nettopp dette et Facility Management kan støtte bedriften med.

Ansatte i et Facility Management, altså en Facility Manager, har som arbeidsoppgave at bedriften er på rett kjør, i tillegg til at de også skal komme med forslag og løsninger som kan bidra til effektivitet og lønnsomhet i bedriften. Et Facility Management skal også levere komplette driftstjenester, samt støtte virksomheten på ulike arbeidsområder. De ulike arbeidsområdene kan variere i alt fra renhold og vedlikehold til eiendomsdrift og kontorstøtte.

Hva er Facility Management?

Facility Management kan defineres som de verktøyene og tjenestene som støtter funksjonaliteten, sikkerheten og bærekraften til en bedrift. Kort sagt støtter og bidrar et Facility Management med den daglige driften som er nødvendig for å sikre at bedriftens behov og kjernefunksjon blir oppfylt og opprettholdt.

Facility Management er viktig

Uansett hvilken bransje man befinner seg i, sørger et Facility Management for at behovene til bedriften blir oppfylt.

Arbeidsoppgavene til et Facility Management kan inkludere alt fra:

 • Ledelse innenfor regnskap og administrasjon
 • Innkjøp, catering, renhold osv…
 • Bidra til effektivitet og kostnadseffektivitet for virksomheten
 • Sørge for vedlikehold av bedriftens fasiliteter
 • Håndtering av eventuelle nødsituasjoner
 • Administrering av budsjetter og bedriftens økonomi
 • Sørge for at bedriften oppfyller alle krav som stilles til den gitte virksomheten
 • Planlegging og forvaltning
 • Vedlikehold og drift, samt planlegging av videre drift
 • Rapportskriving
 • Beredskapsledelse
 • Eiendomsdrift

Arbeidsområdene til et Facility Management

Når man arbeider i et Facility Management, finnes det utrolig mange forskjellige titler og arbeidsplasser, samt en rekke med ulike karriereveier. Ansatte i et Facility Management er ansvarlige for å sørge for at systemene i bedriften fungerer harmonisk. Dette er svært viktig å sørge for at stedene der folk arbeider eller oppholder seg på, både er trygge, komfortable, produktive og bærekraftige.

Ansatte i et Facility Management bidrar til å støtte bedriftens indre kjerne gjennom sitt ansvar til å vedlikeholde bedriftens største og mest verdifulle eiendeler. Eksempler på dette kan være blant annet bedriftens eiendommer, bygninger, utstyr, personell, varelager og andre elementer som står sentralt for driften av virksomheten.

Produktivitet

Den første og fremste funksjonen til et Facility Management er å sikre at ansatte er i stand til å utføre jobboppgavene sine effektivt. Dette betyr at et Facility Management skal sørge for at plassen er ren, organisert og klar til all eventuell bruk. Det betyr også at man må sikre at alt av kjøretøy, utstyr og teknologi fungerer som de skal når det er nødvendig.

Komfort og sikkerhet

Komfort og sikkerhet er tett knyttet til produktivitet og dette er viktig for å sikre at alle ansatte på en arbeidsplass er trygge og komfortable. Å sikre at bygningene og utstyret blir inspisert for å oppfylle sikkerhetsstandarder er avgjørende for å minimere skader og risiko.

En av oppgavene til et Facility Management kan være å optimalisere, samt sikre at arbeidsplassen er trygg og komfortabel for de ansatte på arbeidsplassen.

Facility Management kan bidra til kostnadsbesparelse

Ved å koble opp virksomheten sin til et Facility Management, kan man øke bedriftens ytelse og lønnsomhet. God administrasjon og godt vedlikehold vil være svært positivt for en bedrifts fleksibilitet, bærekraft og dens evne til å tilpasse seg. Et Facility Management kan bidra til å sikre en effektiv og jevn drift.

koble opp virksomheten sin til et Facility Management

Hvorfor er Facility Management viktig?

For at ansatte på en arbeidsplass skal yte fullt i jobben sin og føle seg trygge på arbeidsplassen, er det avgjørende at arbeidsplassen anses som både trygg, innbydende og effektiv. Et Facility Management griper inn i alt som omgir mennesker i bedriften.

Et Facility Management kan bidra til å optimalisere kjernen i bedriften , og dermed påvirke den korte- og langsiktige verdien av bedriftens eiendommer, bygninger og/eller utstyr.

Hva kjennetegner et godt Facility Management?

Et godt Facility Management kjennetegnes av en rekke forskjellig ferdigheter og kompetanser internt i tjenesten. Ansatte i et Facility Management må være godt rustet til å håndtere de utfordringene og arbeidsoppgavene som ligger til grunn, i tillegg til at de også må kunne opprettholde gode relasjoner med et bredt utvalg av forskjellige mennesker, slik som leverandører, ansatte, sjefer, entreprenører og andre personer og roller som befinner seg i en virksomhet.

Arbeidsoppgavene og mengden arbeid som et Facility Management skal utføre, vil naturligvis variere ut ifra virksomhetens behov. Til tross for at dette behovet kan være svært forskjellig fra en bedrift til en annen, er det noen arbeidsoppgaver som finnes i nesten alle virksomheter. Dette inkluderer blant annet administrering av bedriftens økonomi og budsjetter, teknisk støtte og generell problemløsning.