Derfor bør alle skoler ha et lekeapparat

Det er flere grunner til at skoler og skolefritidsordninger bør ha et lekeapparat tilgjengelig for barna. Å ha et sted hvor man får utløp for energi, samtidig som man holder seg i fysisk aktivitet gjør nemlig mer nytte for seg enn man skulle tro. I tillegg til å være et sosialt samlingspunkt i friminuttene kan det nemlig øke konsentrasjonen til barna hvis de får utfordret seg fysisk mellom timene.

lekeapparater

Et sosialt samlingspunkt

Lekeapparatet blir et naturlig samlingspunkt for barna i friminuttet. Her samles små og store elever for å leke, snakke sammen eller bare klatre og ha det gøy. Mens noen kanskje klatrer for å vise seg frem, vil andre bare leke og føle seg som del av noe. Friminuttene skal være barnas tid i en dag full av nye input og lærdom – og et pust i bakken mellom slagene kommer både elever og lærere til gode når det er på tide å sette seg bak skolebenken igjen.

Å ha lekeplassen som samlingspunkt i friminuttene gjør det enklere for barna å komme i kontakt med hverandre og bygge relasjoner til andre. Fordi man er nødt til å hjelpe hverandre, bytte på tur og kanskje vise hverandre hvordan man behersker de ulike apparatene blir lekeplassen en slags sosial læringsarena som gir barna noe helt annet enn hva de får inne i timene. Leking og bevegelse gir barna konsentrasjonen som trengs for å ta til seg det de lærer i timene.

Mestring og selvfølelse

Lek og fysisk aktivitet gir en god følelse hos alle mennesker, og spesielt barn har stor glede av fysiske utfordringer og bevegelse. Selv om fysisk aktivitet og prøvelser gir gode motoriske ferdigheter, vil det også gjøre en annen viktig ting for barnet – nemlig stimulere glede og selvtillit. De fysiske utfordringene barnet møter på i lekeapparatet gir ubevisst barnet en følelse av mestring, som alt i alt forbedrer barnets selvfølelse.

Det kan også antas at ved å innarbeide gode rutiner for fysisk aktivitet og stimulere til gode assosiasjoner rundt dette allerede i tidlig skolegang, vil gjøre at barnet vil fortsette å være aktiv når det blir større. Dermed vil også konsentrasjonen til barna kunne antas å holdes vedlike også i senere klassetrinn. I lekeplassens trygge omgivelser står barna fritt til å tenke kreativt og prøve ut nye leker og aktiviteter.

Du som lærer eller kontaktperson kan fritt la barna prøve og feile på egenhånd der det er rom for det – spesielt hvis du legger til rette for sikkerhet med fallmatter og gode underlag.

Tenk sikkerhet

Selv om lekeapparater leveres med fundamenter i betong og kan monteres på de fleste underlag, er det viktig å tenke sikkerhet når det skal monteres lekeapparater, enten du planlegger å bygge lekeapparat på skole, i barnehage eller for eksempel i et borettslag.

På skoleplassen kan det gå unna i voldsom fart når de største barna skal vise hvordan det gjøres i klatrestativene – dermed er det viktig å ha godt underlag for å minimere risikoen for skader. Har du imidlertid installert en fallmatte med riktig dybde eller helstøpt gummi over hele plassen er du sikret en trygg lekeplass for liten og stor. Du kan fritt slippe barna løs og være sikker på at både skader og slitasje holdes på et minimalt nivå.