Aktuelt: lavere oljepriser påvirker norsk økonomi

Norge opplever en kraftig økonomisk påvirkning av de synkende oljepriser. Bransjefornyelse kan redde norsk økonomi.

Oljepriser og øknomi

Slik påvirker oljeprisene Norges økonomi

Oljeprisene ligger på det laveste nivået siden 2004. Norge opplever en kraftig økonomisk påvirkning av de synkende oljepriser. Oljeprisen blir påvirket av mange faktorer, og Norge har generelt sett liten innflytelse på disse faktorene som nasjon. Etterspørsel, utbud, politiske kriser og børsnoteringer har mye å si for oljeprisen. For mere bakgrunn om hvorfor oljeprisen synker nettopp nå, se her[B1]. I dette globale spillet er Norge bare en liten brikke, men oljeprisen har stor betydning for den norske økonomien. I 2014 solgte nordsjøolje med en pris på over 100 US dollar fatet, og nå i januar 2016 ligger prisen på under 31 dollar, med fare for å synke under 30 dollar.

Den stadig lavere oljeprisen påvirker norsk økonomi kraftig. I første omgang er det minsket innkomst i statskassen og sysselsettingen i oljebransjen som er truet.

Lavere sysselsetting

Den dalende sysselsetting merkes allerede i fylker, der oljebransjen utgjør en stor del av næringslivet, men kan spre seg i det norsk samfunnet hvis oljeprisen holder seg lav.

Ansatte i oljebransjen har allerede opplevd tvungne permisjoner og jobbkutt. En del selskaper i oljebransjen får stadig kortere horisont på oppdragene sine og fallende innkomster. Frykten får den dalende sysselsettingen krever tiltak. Fornyelse i oljebransjen er et av de viktigste parametrene her. For å unngå at sysselsettingen faller drastisk, må ansatte i oljebransjen være omstillingsdyktige og klar til å bruke eksisterende teknikker og knowhow på andre områder.

Fortsetter oljeprisen å ligge lav, vil det påvirke resten av det norske næringslivet med lavere sysselsetting, hyppigere bruk av kredittkort og mindre lønnspålegg. Den norske økonomien er eksponert mot oljebransjen, og derfor kan en slik lav oljepris føre til lengre periode med aktivitetsvekst under potensialet. Dette kan medføre at arbeidsledigheten kommer opp til det høyeste nivået siden Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) ble etablert i 1972.

Lave oljepriser påvirker boligmarkedet

Dersom oljeprisen holder seg lav, vil lavere sysselsetting og inntektsvekst føre til fall i boligprisene. Boligprisene kommer neppe i fritt fall, den lave renten og boligmangelen vil legge en demper på prisfallet. Renten og ledigheten er de viktigste parameterne i forhold til boligmarkedet, og priser vil ikke falle markant før disse to påvirkes. Derfor regner eksperter heller ikke med at boligprisene begynner å falle før i 2017. Prispåvirkningen blir neppe heller langvarig, men følger sannsynligvis oljeprisen oppover igjen i 2019.